Václav Špála, Jablka, 1933

Mikuláš Medek, Svatý voják, 1966

Kamil Lhoták, Ve Středohoří, 1955

Václav Boštík, Zakřivený prostor, 1970

Otakar Nejedlý, Ze Stromovky, 1917

Jan Koblasa, Spanilá paní s Pacholíkem, 1969

Antonín Slavíček, Slunce v lese, 1898

Antonín Slavíček, Na ledě, 1906-1907

Josef Wagner, Studie k Podzimu, 1929

Josef Mařatka, Na vlnách, 1903

František Foltýn, Komposice, 1926

Ladislav Zívr, Žena s přístrojem, 1948

Antonín Hudeček, Večer na Capri, 1903

Miloš Jiránek, Podobizna Augusta Švagrovského, 1907