english
HomeSbírkyPřírůstkyKonkrétní přírůstek

Konkrétní přírůstek

img

Krajina s řekou 20.–30. léta 20. století

získáno 2016

Jaroslav Panuška

3. 3. 1972 Hořovice - 1. 8. 1958 Kochánov

Malíř, kreslíř, ilustrátor

Studium:

1889–1890 AVU v Praze (prof. M. Pirner)

1892–1896, 1897–1898 AVU v Praze (prof. J. Mařák)


Vystavuje samostatně od r. 1910.

Spolky: SVU Mánes (od 1893), JUV (od 1900).

Již během studia dojížděl Jaroslav Panuška za svým otcem, geometrem u evidenčního katastru, na Balkán. Během svých cest po Evropě navštívil mimo jiné Benátky, ale také Mnichov a Drážďany. V krajinářské tvorbě se vedle klasické plenérové malby s nadšením zabýval i romantizujícími náměty, zobrazoval hrady a hradní zříceniny i monumentální historické, a dokonce prehistorické scény. V Panuškově tvorbě nalezneme taková díla jako Mamut s mládětem v zimě (1924) či Člověk doby prehistorické (1925). Zajímavá je též Panuškova ilustrátorská činnost, těžící z jeho zájmu o fantaskní postavy z lidových pověstí a pohádek. Ilustroval například pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký, v roce 1905 vyšla pod názvem Letní noc sbírka Panuškových kreseb.

Obraz Krajina s řekou (20.–30. léta 20. století) získala do svých sbírek Galerie moderního umění díky štědrému odkazu paní Věry Venzarové. Uvolněným malířským rukopisem vyvedená malba letní krajiny s místy lehce pastózními nánosy olejových barev se ve své skicovitosti blíží umělcově plenérové tvorbě. Na fakt, že se nejspíše jedná o práci v plenéru, ukazují i vpichy po připínáčcích.

Spolky, skupiny, sdružení:SVU Máneslepenka, olej, v.50 cm, s.69 cm
sign.: vpravo dole PANUŠKA
přír. č. 12/2016

i. č. O 1200

Obraz Krajina s řekou (20.–30. léta 20. století) získala do svých sbírek Galerie moderního umění díky štědrému odkazu paní Věry Venzarové. Uvolněným malířským rukopisem vyvedená malba letní krajiny s místy lehce pastózními nánosy olejových barev se ve své skicovitosti blíží umělcově plenérové tvorbě. Na fakt, že se nejspíše jedná o práci v plenéru, ukazují i vpichy po připínáčcích.

 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík