english
HomeSbírkyDílo měsíce

Dílo měsíce

Dílo měsíce

Komposice (oboustranná malba) 1926

olej, plátno, 90 x 70 cm značeno na jedné straně – vpravo dole okrem: Foltýn /P 1926, na druhé straně – neznačeno Zakoupeno v roce 1996.

obraz měsíce/ březen 2019

František Foltýn

9. 6. 1891 Stachy u Sušice - 18. 6. 1976 Brno

Malíř.

Studia: 1913-1914 UMPRUM v Praze (E. Dítě, A. Hofbauer), 1924-1928 Académie Julian a Académie se la Grande Chaumière v Paříži. Za první světové války na frontě v Rusku a Albánii. 1918-1923 žil v Bratislavě a v Košicích, odkud vyjížděl na Podkarpatskou Rus. 1923-1925 žil v Brně, 1924-1934 v Paříži. V roce 1937 se natrvalo vrátil do Brna.

Vystavoval od r. 1921.

Člen Skupiny výtvarných umělců v Brně, Cercle et Carré (Francie), Abstraction-Création (Francie)

 František Foltýn patří k mimořádně zajímavým postavám čes kého moderního umění. Počáteční fáze jeho tvorby je spjatá s prostředím košické avantgardy. Foltýn žil v Košicích v letech 1921 až 1922. Odtud podnikl několik cest na Podkarpatskou Rus. Svou sociálně laděnou tvorbou i originálním tvaroslovím na pomezí kubismu a exprese ovlivnil některé košické autory – mezi jinými například Gejzu Schillera – tohoto významného, levicově orientovaného centra, jímž procházela řada výjimečných osobností středoevropského umění. Po období stráveném v Brně se Foltýn vroce 1924 přestěhoval do Paříže, kde se později setkal se Štyrským a Toyen, jejichž artificiální tvorba na něj silně zapůsobila. Tato zkušenost jej nasměrovala k abstraktní tvorbě. Foltýn se stal po Kupkovi druhým nejvýznamnějším představitelem této v Čechách nepříliš frekventované tendence a svou tvorbou ovlivnil několik následovníků včetně Jiřího Jelínka. V roce 1930 vstoupil v Paříži do skupiny Cercle et Carré, v roce 1931 spoluzaložil mezinárodní sdružení Abstraction-Création. Ve čtyřicátých letech se od abstrakce odvrátil a začal malovat realistickým způsobem. Obraz Komposice ze sbírky roudnické Galerie moderního umění reprezentuje vzácnou ranou fázi Foltýnovy abstrakce z pařížského období, kdy malíř začal pod vlivem artificialismu formulovat základy své specifické obrazové řeči, pomocí níž nechal ve volném prostoru levitovat plošné útvary a linie. Patří k mimořádně kvalitním ukázkám Foltýnovy tvorby zdruhé poloviny dvacátých let. (AP)

Styly, směry, tendence:Abstraktní umění, Artificialismus

 

 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík