english
HomeSbírkyDílo měsíce

Dílo měsíce

Dílo měsíce

Koule 1966

Plastika, sádra, 14 x 17 x 18 cm. Neznačeno
Dar Michala Cihláře z roku 2011.

obraz měsíce/ únor 2019

Karel Hladík

27. 6. 1912 Králova Lhota u Josefova - 27. 4. 1967 Praha

Sochař, pedagog. Studia: 1940–1944 UMPRUM v Praze (J. Lauda), 1945–1947 AVU v Praze (K. Pokorný). 1951 odborným asistentem, 1959 docentem a 1962 profesorem AVU v Praze. Vystavoval od r. 1945, samostatně od r. 1950. Člen Skupiny 58.Karel Hladík zaujímal na výtvarné scéně šedesátých let zvláštní solitérní pozici. Jeho díla se těšila odbornému zájmu, byla vysílána na zahraniční přehlídky, řada jich byla realizována ve veřejném prostoru. Pozoruhodný sochař byl také velmi oblíbeným a váženým pedagogem. K jeho žákům patřili například Magdalena Jetelová nebo Bohumil Zemánek. Začínal jako figuralista s realistickým názorem, po polovině padesátých let jej však oslovila moderní italská plastika, která se odkláněla od popisnosti k sumárnímu tvaru. Vedle živě zachycených ženských postav, po „štursovsku“ pohroužených do lyrického rozjímání, jež souzněly s dobovou estetikou všedního dne, vytvořil pozoruhodnou sérii oduševnělých portrétů v čele s podobiznou Václava Talicha. Na konci padesátých let začal Karel Hladík, podobně jako italský sochař Arnaldo Pomodoro, experimentovat s otisky přírodnin adrobných předmětů do štukatérské želatiny. Metoda otisku byla v šedesátých letech poměrně frekventovaná. Připomeňme například odlitky částí těla u Evy Kmentové. Zatímco u sochařky vedla k navození pocitu intimity, u Karla Hladíka přispěla k prohloubení expresivity výrazu. K nejsugestivnějším příkladům patří rozrušený povrch reliéfu, evokující úzkost nou atmosféru slavného portrétu Franze Kafky (1966) na jeho rodném domě v Praze. Roudnická galerie se díky velkorysosti umělcova synovce Michala Cihláře těší z kvalitní kolekce děl. Daru z roku 2011 předcházelo získání pozoruhodné dřevěné sochy Ležící(1962) z poloviny šedesátých let. Sádrové reliéfy Královna (1959) a Na slunci (1963) patří do série autorových experimentů, které byly v českém prostředí zpočátku přijímány s rozpaky, nakonec však úspěšně reprezentovaly Československo na XXXII. Bienále v Benátkách. Reliéfy dodnes zaujmou bezprostředností a lapidárností výrazu, ale také návraty k archaickým a primitivistickým formám, jejichž revival prochází vopakovaných vlnách celými dějinami moderního umění. Jak uvádí ve vzpomínkové knize Můj manžel sochař Karel Hladík jeho žena Věra Hladíková, stála u zrodu drobné plastiky Koule (1966), stejně jako u souběžné série sádrových Hlavic, inspirace přírodním tvarem kamene proděravělého mořem. Kulovitý tvar s hladkým povrchem rozrůzněným temnými prohlubněmi vyvolává představu starobylého kultovního předmětu, zároveň však svědčí o autorově odvážném experimentu s vnitřním prostorem sochy. (AP)


 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík