english
HomeSbírkyDílo měsíce

Dílo měsíce

Dílo měsíce

Malovaný objekt 1989

akryl, překližka, 97 x 60 cm
neznačeno
Zakoupeno v roce 1998.

obraz měsíce/ prosinec 2018

Jan Kotík

4. 1. 1916 Turnov - 23. 3. 2002 Berlín

Malíř, grafik, výtvarný teoretik, typograf, překladatel, editor, pedagog. Studia: 1936–1942 UMPRUM v Praze (J. Benda). Od r. 1969 žil v Německu. Vystavoval od r. 1936, samostatně od r. 1947. Člen Skupiny 42, SČUG Hollar, UB, oficiálně neustavené skupiny Konfrontace, skupiny Systhema.

Spolky, skupiny, sdružení:SČUG Hollar, Skupina 42, UB 12Intelektuálně podnětné rodinné zázemí představovalo pro Jana Kotíka platformu, na níž mohl plně rozvinout své vlastní tvůrčí dispozice. Jeho směřování od mládí definoval hluboký zájem o malířství. Vztah malby a obrazu se pro něj stal celoživotním tématem. Byla mu vlastní schopnost zhodnocovat ve své práci podněty soudobé umělecké tvorby i teorie, stejně jako poznatky řady vědních oborů, o něž se živě zajímal. Právě schopnost vstřebávat, přehodnocovat a dále rozvíjet vklady aktuálního výtvarného dění budila u mnohých zdání nedostatečné autenticity Kotíkova výtvarného projevu. Malíř však zastával názor, že „umění musí být vždy uměním této doby, světa, v němž žijeme“. Tato teze jej na počátku tvůrčí dráhy stmelila s generačně spřízněnými malíři, pozdějšími členy Skupiny 42. Stala se fundamentem jejich společného programu i jednou z neměnných konstant v dynamickém vývoji umělcovy vlastní tvorby, která obsáhla více než šest desetiletí a prošla mnohými zvraty. Umocňovala ji víra v potenciál výtvarného umění pozitivně ovlivňovat společnost. Požadavek soudobosti výtvarného projevu a návratu umění do života jednotlivce podnítil Jana Kotíka k bohaté tvůrčí i teoretické činnosti na poli užitého umění. Ve volné tvorbě jej zavedl od předmětného zobrazení zpět k abstrakci, k expresivnímu malířskému projevu tabulových a písmových obrazů z šedesátých let, ovlivněných recepcí tašismu, lettrismu, soudobou společenskou situací a překotným rozvojem v oblasti vědy i zájmem o strukturalistické teorie. Ve stati Důležitost metody z roku 1963 uvedl, že „Soudobost projevu nespočívá v pouhém přejímání formového tvarosloví, ale toto tvarosloví je výsledkem určitého úsilí, názoru, analýzy a požadavků“. Metoda pro něj znamenala víc než výsledný tvar. Přesvědčení o neoddělitelnosti umění a doby, ve které vzniká, zůstalo v Kotíkově tvorbě přítomné i v době jeho působení v prostředí západoberlínské výtvarné scény. Úvahy ovzájemném vztahu umění a vnějšího světa stály v roce 1974 u vzniku skupiny Systhema(později Systém). Svou naléhavost neztratily ani na konci devadesátých let 20. století, kdy malíř vstupoval do závěrečné etapy tvorby a v nástěnných objektech usiloval o syntézu vlastních poznatků s hodnotami východoasijského učení Tao-te-ťing. (NM)


 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík