english
HomeSbírkyDílo měsíce

Dílo měsíce

Dílo měsíce

Nehoda 1967

enkaustika, sololit, 208 x 169,5 cm značeno vpravo dole: Ronovský 67
Získáno převodem z MK v roce 1971.

obraz měsíce/ listopad 2018

František Ronovský

1. 11. 1929 Praha - 17. 3. 2006 Praha

Malíř, grafik. Studia: 1948–1953 AVU v Praze (M. Holý). Celý život, od konce padesátých let až do roku 2005, cestoval. Studijní cesty opakovaně vedly do Francie, Německa, Švýcarska, ale také do Ruska, Rakouska, Holandska, Belgie, Španělska nebo Itálie. 1967 cesta do Střední Asie (Taškent, Samarkand, Ašchabád). Vystavoval od r. 1951, samostatně od r. 1957.


Spolky, skupiny, sdružení:SVU Mánes, EtapaGalerie moderního umění si připomněla velkolepé solitérní dílo Františka Ronovského výstavou vroce 2009. Soustředila se v ní na klíčovou kapitolu autorova vývoje z let 1965 až 1970, v jejíž pomyslné ose stojí obraz Nehoda z roudnické sbírky. Jádro výstavy spoluvytvářely dva velké „záhadné“ triptychy ze sbírek Národní galerie v Praze a Galerie Středočeského kraje, k nimž se přidaly další monumentálně pojaté obrazy z veřejných i soukromých sbírek. Několik z těchto obrazů vyslala v roce 1968 Národní galerie na Bienále v Benátkách. Ronovský se jimi zcela samozřejmě včlenil do tehdejší aktuální evropské tvorby, v níž hrály významnou roli nová figurace a nový realismus. Na české teoretické scéně vyvolaly jeho obrazy, stojící na křehké hranici mezi staromistrovstvím a novátorstvím, „spor o Ronovského“, který nebyl dořešen podnes. Dvojznačný charakter provází autorovu tvorbu od první výstavy skupiny Etapa v roce 1961, na níž představil enkaustikou malované studie velkých figur vduchu osobitě interpretované modernistické tradice od Cézanna po Deraina. Díla se vyznačovala smyslem pro bohatou malířskou kulturu, zvláštní způsob šerosvitné modelace a monumentalizující tvar. Za modernistickým slovníkem se skrývala úcta k velkému historickému odkazu. Tento přístup předurčil i další vývoj tvorby, během něhož si autor postupně vybudoval svůj vlastní svobodný prostor imaginace, který zabydloval známými i záhadnými, reálnými i alegorickými postavami. Dramatický charakter monumentálních kompozic, zachycujících kritické okamžiky života, na nichž se enigmatické figury otáčejí směrem k divákovi s výrazem tázání v obličeji, jiné pak levitují v otevřeném prostoru či se obracejí sgesty oplakávání k ohnisku příběhu, se hlásí – jak již bylo mnohokrát připomenuto – k bohaté tradici barokní nástropní malby. Staromistrovský charakter jim dodává využití ojedinělé techniky enkaustiky, vnášející do barev tajemné záření. Obrazy koncipované jako tiché výkřiky a otázky po běhu lidského osudu se zastavenými ději, jejichž vrcholnou ukázkou je roudnická Nehoda, nemají dodnes v českém kontextu blížence. (AP)


Styly, směry, tendence:Nová figurace

 

 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík