english
HomeSbírkyDílo měsíce

Dílo měsíce

Dílo měsíce

Svatý voják 1966

olej, strukturální malba, plátno, 161 x 119 cm značeno vpravo dole: MEDEK / 66 Zakoupeno v roce 1966.

obraz měsíce/ září 2018

Mikuláš Medek

3. 11. 1926 Praha - 23. 8. 1974 Praha

Malíř, ilustrátor, grafik. Studia: 1942–1944 Státní grafická škola v Praze (K. Müller), 1945–1946 AVU v Praze (V. Minář, V. Rada), 1946–1949 VŠUP v Praze (F. Muzika, F. Tichý). 1967 a 1968 měsíční pracovní pobyt v Janově. Vystavoval od r. 1945, samostatně od r. 1963. Člen oficiálně neustavené skupiny Konfrontace.Do historie roudnické galerie se významně zapsala legendární výstava Mikuláše Medka, kterou připravil vroce 1988 přední znalec umělcova díla Antonín Hartmann. Česká veřejnost si tak mohla poprvé od roku 1969, kdy proběhla poslední předcházející výstava v Krajské galerii v Hradci Králové, učinit komplexnější představu otvorbě klíčové osobnosti českého umění druhé poloviny 20. století. Význam Medkovy pozice si dobře uvědomoval Miloš Saxl, který již všedesátých letech získal do sbírky dva vynikající obrazy. Ke Svatému vojákovi zroku 1966 a 12. září za velikého větru z roku 1958 se v devadesátých letech připojily ještě obrazy Anální motýl zpočátku Medkovy dráhy (1948) a Pohyblivé hroby z jejího konce (1973), které do sbírky získala Saxlova nástupkyně Miroslava Hlaváčková. Kolekce tak až na figuralistické období kolem poloviny padesátých let aéru abstrakce dokumentuje všechny důležité etapy Medkovy tvorby od surrealistických východisek po závěrečné úzkostné svědectví o překračování hranic naší existence. Svatý voják náleží k nejkvalitnějším příkladům malby z doby po polovině šedesátých let, kdy se způvodních abstraktních materií, jen volně příslušejících krodině informelu z okruhu Konfrontací, vynořovaly osově situované hieratické figury s ironickými podtexty. Obraz, jehož variantu pod názvem Červený svatý zroku 1967 vlastní Muzeum umění v Olomouci, prozrazuje malířovo mistrovství, s nímž v duchu odkazu kčeské středověké deskové malbě (mnohými teoretiky zdůrazněná vazba na Mistra třeboňského oltáře) pracoval s ušlechtilými materiály, s bohatým zlacením, korálovou červení i temnosvitem. K Medkovu slovníku patří ostré hroty izraňovaná tkáň pozadí, z jejíchž otevřených ran zeje temnota, připomínající často zmiňovanou středověkou martyrologickou tradici. Přesto však víme, že se díváme na moderní obraz, který prostřednictvím starobylé metafory promlouval ke svým současníkům a vyslovoval se s nadsázkou kjejich „utrpení“ v tehdejších společenských souvislostech. Toto zrcadlo se však, stejně jako uvšech vynikajících uměleckých děl, obrací isměrem knám. (AP)


Styly, směry, tendence:Abstraktní umění

 

 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík