english
HomeSbírkyDílo měsíce

Dílo měsíce

Dílo měsíce

Paměti země 1992

kombinovaná technika, papír 40x30 cm.  Zakoupeno v roce 1994

obraz měsíce/ červenec 2018

Pavel Nešleha

19. 2. 1937 Praha - 14. 9. 2003 Praha

Malíř, kreslíř, grafik, fotograf a pedagog. studia: 1952 – 1956 výtvarná škola na vinohradech v praze (Z. Baláš, K. Tondl), 1956 – 1962 vŠUp v praze (a. Fišárek). vystavoval od r. 1965, samostatně od r. 1967. Člen skupiny Zaostalí, SVU Mánes.

Spolky, skupiny, sdružení:SVU MánesPro tvorbu Pavla Nešlehy je charakteristická výjimečná kreslířská zručnost, díky níž mohl vložit do svých kreseb, obrazů a grafik větší či menší míru takřka veristické popisnosti. v době sedmdesátých a osmdesátých let se tak stal pavel Nešleha jednou z nejvýznamnějších osobností české výtvarné scény, navracejících se ke klasické malbě s realistickými prvky. v roce 1987 zalo žil spolu s obdobně smýšlejícími umělci, s Bedři chem dlouhým, zdeňkem Beranem, Hugem de mar ti nim a archi tektem karlem koubou a hudebním skla da telem Janem klusákem tvůrčí skupinu zao stalí. Již v se dm desátých letech se projevil Nešlehův zájem o zemské živly a zejména o světlo, jež na jedné straně proniká iluzívně ztvárněnými okny jako v Příběhu okna (1975 – 1976), dveřmi (Čas otevřených dveří, 1977 – 1978, Průvan, 1984) a na straně druhé proniká svými paprsky temnou nadživotní hmotou, rozkládá ji a modeluje do fantastických tvarů. světlo autor nazírá z různých hledisek, z nichž důležitý je protiklad harmonické kontemplace a souboje o nadvládu mezi světlem a temnou hmotou. příklady Nešlehovy kontemplativní polohy mohli shlédnout návštěvníci roudnické galerie na podzim roku 2003, kde byla představena série 52 barevných pastelů – Záznamů světla. Inklinace k expresívnímu vyjádření a zájem o skladbu matérie jsou však v autorově tvorbě častějším jevem již od dob jeho studií v ateliéru aloise Fišárka. plně se tyto tendence projevují v kreslířském díle pavla Nešlehy. Na počátku 90. let vznikl velmi silný cyklus Paměti země I – VII. v této abstraktně pojaté sérii sedmi kreseb, jež je součástí sbírek Galerie moderního umění v roudnici nad Labem, jako by se díky světlu dopadajícímu z dálky vynořovaly z prvotní temnoty zvrásněné a zjizvené struktury zemské matérie.

 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík