english
HomeSbírkyDílo měsíce

Dílo měsíce

Dílo měsíce

Kovácká kytice 1975

olej, akryl, překližka, 101 x 71 cm značeno vlevo dole: PADERLÍK 75 Získáno převodem z MK ČSR v roce 1977. O 135


obraz měsíce/ duben 2018

Arnošt Paderlík

1. 12. 1919 Nučice - 1. 6. 1999 Březová

Malíř, sochař, kreslíř, grafik, ilustrátor, scénograf, redaktor a pedagog. Studia: 1937–1939 a 1941–1943 UMPRUM v Praze (F. Kysela). 1945 cesta do Paříže. 1960–1963 pedagogem VŠUP v Praze, 1963–1986 profesorem AVU v Praze. Vystavoval od r. 1936, samostatně od r. 1945. Člen skupiny Sedm v říjnu, SVU Mánes a SČUG Hollar.

Arnošt Paderlík byl zakládajícím členem významné válečné skupiny Sedm v říjnu, která se poprvé představila veřejnosti v Topičově salonu v roce 1939. Vedle Paderlíkových tu byla vystavena také díla Václava Hejny, Josefa Lieslera, Zdenka Seydla, Václava Plátka, Jana R. Michálka, Jana Lukase a jako hosta i Věry Gabrielové. O rok později se ke skupině připojil František Jiroudek. Skupina se rozešla po třech společných výstavách v roce 1941. Její formálně nevyslovený program charakterizovalo téma „nahého člověka“, uvedené do dobového diskurzu básníkem Kamilem Bednářem. Skupinová estetika se odvolávala spíše k historickým vzorům, například ke Goyovi nebo Daumierovi, a odmítala samoúčelný výtvarný experiment. Paderlíkova jinotajná figurativní malba, reprezentovaná výmluvnou Tragédií (1943) ze sbírky Galerie Středočeského kraje, zapadala do širšího rámce humanisticky laděného umění čtyřicátých let. Z válečné doby však pocházejí i první intimně laděná zátiší, v nichž se autor prostřednictvím zvláštní estetiky všednosti sbližoval s programem Skupiny 42.

Spolky, skupiny, sdružení:Skupina 42Zátiší zůstala trvalým námětem Paderlíkova programu až do konce tvůrčí dráhy. Často se vracel k těm nejobyčejnějším věcem, jejichž prostřednictvím zdůrazňoval krásy života. Svědčí o tom i tři různě pojatá zátiší z roudnické sbírky Pomeranč(1961), Ateliér(1966) a Zátiší I(1970), z nichž zejména to nejstarší ilustruje autorův cit pro sensuální kvality malby. Kytice tvoří specifickou podskupinu zátiší. V českém moderním umění se dostaly do obliby zejména v hedonisticky orientované malbě druhé poloviny dvacátých let 20. století. Za všechny uveďme slavnou sérii kytic Václava Špály. Arnošt Paderlík ve své Kovácké kyticiz roku 1975 na tento „znárodnělý“ typ navazuje. Činí tak se smyslem pro groteskní interpretaci odkazu k folklóru. „Lidový“ charakter tu v duchu hesla „Bez práce nejsou koláče“ demonstrují kovové pružiny, vruty a hřebíky trčící do prostoru, stejně jako matky a ozubená kolečka v podobě květů, jež doplňují dílky různě zdobených koláčů. Do rodiny folklorismů, tedy druhé, do jiného prostředí přenesené existence lidové kultury, vřazuje obraz i smysl pro rytmus a ornament včetně zobrazení nejpestřejšího českého ptáčka stehlíka na vrcholu kytice. (AP)

Styly, směry, tendence:Česká groteska

 

 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík