english
HomeSbírkyDílo měsíce

Dílo měsíce

Dílo měsíce

Z cyklu Slovensko II 1959

kombinovaná technika, papír, 42 x 60 cm značeno vlevo dole: Fremund, vlevo nahoře: 6’X,59 Získáno převodem z MŠ ČSR v roce 1963. G 83

obraz měsíce/ leden 2018

Richard Fremund

9. 4. 1928 Praha - 21. 5. 1969 Praha

Malíř, grafik, scénograf. Studia: 1945–1949 AVU v Praze (V. Nechleba, V. Pukl), 1951–1954 AMU v Praze (F. Tröster). Vystavoval od r. 1945, samostatně od r. 1956. Člen skupiny Máj a SČUG Hollar.


Spolky, skupiny, sdružení:MájHledání moderního výrazu a navazování kontinuity. Tak lze patrně nejvýstižněji charakterizovat smysl dějinného úsilí generace umělců narozené vesměs ve dvacátých letech, která těsně po válce začala studovat na výtvarných školách a důrazně vstoupila do výtvarného života v druhé polovině padesátých let. Díla umělců z tehdy nastupujících výtvarných skupin Trasa (založena 1954, první výstava se konala v roce 1957), Máj(představila se jako vůbec první ze skupin v červnu 1957), M 57 (1959), UB 12 (poprvé vystavovala v roce 1962) a Etapa (1961) svědčí o metodách, kterými se tehdejší mladé umění snažilo vymanit z falešně optimistické doktríny socialistického realismu. Žánrové vymezení se sice povětšinou pohybovalo na tradiční bázi zátiší, krajinomalby a figurálního výjevu, ale dobovým zadáním tu zároveň byla opravdovost prožitku a návrat k realitě všedního dne. Východiskem bylo postkubistické zjednodušení tvaru, zpevnění konstrukce, tvarová nadsázka a zesílení výrazu. Skupina Máj sdružovala výrazné osobnosti odlišného uměleckého naturelu. Vedle introvertně zaměřeného Stanislava Podhrázského či melancholického Roberta Piesena se tak můžeme setkat i s výbušným malířským temperamentem Richarda Fremunda. V jeho životě sehrála zásadní roli cesta do Paříže, kterou absolvoval v roce 1956. Pochází z ní i koloristicky vytříbený pohled na pařížské domy s vývěsním štítem Coifure z roudnické sbírky. Fremundova tvorba je příkladem specifické české odnože poválečného revivalu neofauvismu inspirovaného dílem Henri Matisse a Raula Dufyho. V rámci českého prostředí nelze zapomenout ani na ozvuk vitalismu Václava Špály. Na řadě obrazů krajin probleskují z temně modrého pozadí pulsující světla lidských obydlí, jako je tomu na dalším obraze z roudnické sbírky nesoucím název Azurový ostrov II (1967). Expanzivní, dynamické tvarosloví často racionálně organizuje silná konstruující linie. Richard Fremund byl díky svému příteli malíři Vladimíru Vašíčkovi v kontaktu s venkovským prostředím jižní Moravy, kam za ním od roku 1950 zajížděl. Vznikla tak řada stylizovaných krajin moravských a českých vesnic v signálním tvaru blížícím se archaickému ornamentu, v němž hraje důležitou roli rytmická skladba jednoduchých znakových stop. Folklórní inspirace fúzující s ohlasem Picassova primitivismu stojí také za díly z cyklu Slovensko (1959). (AP)


 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík