english
HomeSbírkyDílo měsíce

Dílo měsíce

Dílo měsíce

12. září za velikého větru (1958)

Olej, plátno, 146 x 130 cm
neznačeno
Zakoupeno v roce 1965

obraz měsíce/ říjen 2017

Mikuláš Medek

3. 11. 1926 Praha - 23. 8. 1974 Praha

Malíř, ilustrátor, grafik. Studia: 1942–1944 Státní grafická škola v Praze (K. Müller), 1945–1946 AVU v Praze (V. Minář, V. Rada), 1946–1949 VŠUP v Praze (F. Muzika, F. Tichý). 1967 a 1968 měsíční pracovní pobyt v Janově. Vystavoval od r. 1945, samostatně od r. 1963. Člen oficiálně neustavené skupiny Konfrontace.Kdybychom se měli pokusit nalézt na české výtvarné scéně druhé poloviny 20. století osobnost, která nejvíce přispěla původním vkladem do umění evropského modernismu, aspiroval by patrně na hlavního kandidáta právě Mikuláš Medek. Velký znalec Medkova díla Bohumír Mráz se zmiňuje o zahraniční recepci jeho tvorby, která oslovovala vyzařováním specifické atmosféry pražského genia loci. Italští kritikové ji během umělcova pobytu v Janově v roce 1967 srovnávali s literárním přínosem Franze Kafky. O neutuchající radiaci v průběhu času ostatně vypovídá i ohlas, jímž zapůsobila na mladou generaci legendární výstava v roudnické galerii, uspořádaná v roce 1988 po devatenáctileté normalizační cézuře Antonínem Hartmannem. Vnuk Antonína Slavíčka, od dětství přivyklý životu v intelektuálně vyspělém prostředí, vyrostl v silnou osobnost, inspirující originálními myšlenkami vyjadřovanými jak literární, tak i výtvarnou formou široký okruh umělců a teoretiků. Pohyboval se v Teigově, respektive Effenbergerově surrealistickém okruhu, od roku 1958 se začal stýkat s mladší generací umělecké scény (s kritiky Z. Felixem, B. Mrázem, F.Šmejkalem a D. Veselým a umělci J. Koblasou, K. Neprašem, B. Dlouhým, A. Veselým, J. Valentou, A. Málkem a Č. Janoš kem). Přestože geneze Medkovy tvorby souvisela se surrealismem a jedna z klíčových fází vykazovala příbuznost se strukturální abstrakcí, je třeba vnímat autora především jako solitérní osobnost, jejíž tvorba vychází z vnitřních příčin bez ohledu na aktuální trendy. Jak uvádí Bohumír Mráz, Medek totiž „nemaluje nic, co by nebylo součástí jeho individuálního světa, co by se ho přímo nedotýkalo a na co by nemusel reagovat.“Důkaz o takovém pojetí tvorby podává i obraz 12. září za velikého větru(1958) z roudnické sbírky. Bezprostřední inspirací byla skutečná událost: existenciální úzkost a strach o dítě, jež si hrálo venku v době, kdy hrozila větrná smršť. Obraz patří do skupiny děl z let 1957–1959, v nichž osově umístěné postavy nabývají podoby geometrizovaného znaku. Na roudnickém, téměř monochromním obrazu přechází malířská materie v pozadí figury ve světelné fluidum. Úzkost se ztělesňuje ostrými tvary a studenou, zlověstnou září přicházející bouře. (AP)


 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík