english
HomeVýstavyArchivVzdálení pozorovatelé

Fotogalerie

fotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogalerie

Výstavy

img

Vzdálení pozorovatelé

z cyklu: Nová jménaikona

26. března - 24. května 2015

Zastoupení umělci: Alena Kotzmannová, Karolína Mikesková, Tomáš Moravec, Jan Pfeiffer, Anna Ročňová, Lucia Sceranková, Pavla Sceranková

Pozorování hvězdné oblohy. Úvahy o dějích probíhajících ve vesmíru. Nejsou jen doménou vědců, filozofů a amaterských astronomů. Zdá se, že v poslední době snad více než kdy jindy pronikají také do prací řady vizuálních umělců. Díla některých vznikají jako intuitivní odpověď na jedinečný impuls, jiná jsou výrazem dlouhodobého osobního zaujetí, kontinuální práce, ne-li systematického výzkumu. Pozorování a výzkum dějů ve vesmíru představuje oblast, která snad více než kterákoliv jiná vzbuzuje otázky dotýkající se možností objektivního poznání a zachycení skutečnosti. Nejen zástupci exaktních věd, ale i výtvarní umělci si kladou otázky po schopnostech vnímat a poznávat realitu skrze naše smysly a možnostech a způsobech zprostředkování této zkušenosti. Jaké jsou v tomto ohledu možnosti umění? Nejde jen o marnou snahu dotknout se něčeho, co je s lidskou zkušeností nesouměřitelné? Strategie umělců ve snaze o poznání a zachycení mnohdy zdánlivě nepostihnutelných jevů jsou různé. Někteří pracují na bázi metafory nebo zachází s modelovými situacemi. „Jakoby nám vytvoření modelu situace mohlo pomoci porozumět skutečnosti, umožnilo převzít kontrolu i v případě, že jde o něco, co nás přesahuje, tam kde to není možné.“(Lucia Sceranková) Snaží se znovu prožít velké události, které se staly někde jinde. Rekonstruují je v jiném čase i zcela odlišném prostoru. Jiní se ve svých pracích vrací k symbolickému zobrazení nebeských těles i astronomických jevů v příbězích starověkých mýtů, k porovnání po staletí tradované kolektivní zkušenosti se svou vlastní. Porovnávat možnosti nalezení odpovědí na kladené otázky prostřednictvím vědy a umění se může jevit jako banální. Umění však oproti vědě disponuje jednou výhodou a to svobodou přístupu. Nemusí se řídit striktně danými pravidly a parametry. Naopak může vytvářet pravidla vlastní. Nabízí tak nová hlediska v situacích, kde nelze zkoumané objektivně zaznamenat ani změřit, „nabízí slovník, kterým lze vyjadřovat to, co se jinak jazyku vzpírá.“(Pavla Sceranková)

Poslechněte si rozhovor Karla Oujezdského s kurátorkou výstavy Mgr. Ninou Michlovskou, který začíná ve 47. minutě v pořadu Mozaika.

 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík