english
HomeVýstavyTiskové zprávyJiří Kubový. Ve vzduchu

Tiskové zprávy

Jiří Kubový. Ve vzduchu

28. 4. 2011 - GMU

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem si Vás dovoluje pozvat na novou výstavu:

 JIŘÍ KUBOVÝ - VE VZDUCHU

28. 4. 2011 – 12. 6. 2011

„Nejdůležitější na mých obrazech je to, co tam není, respektive otevřenost.“

Ve čtvrtek 28. dubna v 17 hodin otevřeme slavnostní vernisáží výstavu Jiří Kubový / Ve vzduchu. Výstavu zahájí ředitelka galerie Alena Potůčková. Úvodní slovo pronese kurátorka výstavy Magdalena Deverová. V programu vernisáže zazní skladby J. S. Bacha a E. von Kocha v podání violoncellisty Mikaela Ericssona.

EXPANZÍ DO PROSTORU GALERIE

Ústecký autor Jiří Kubový, neúnavný experimentátor a představitel umění redukovaných forem, vstoupil několika intervencemi do prostoru Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Prostřednictvím dvou tematických okruhů – V atmosférickém prostoru a Absence hmoty – se můžeme seznámit s bohatým vývojem tvůrčí činnosti svérázného umělce, jenž by neměl být v souvislosti s uměním druhé poloviny 20. století opomíjen.

Charakteristickými rysy tvorby Jiřího Kubového, které propůjčily také název výstavě, jsou především vzdušnost, absence hmoty a souhra minimálních prostředků. Zatímco první okruh (V atmosférickém prostoru) je stanoven podle námětového klíče, druhá část výstavy (Absence hmoty) shrnuje zvláště společné formální výtvarné hledisko. Oba tematické okruhy sdružují díla z průběhu autorova celého tvůrčího období. Nepředstavují je ovšem v chronologické řadě, nýbrž po dvojici či trojici v konfrontaci jednotlivých zkoumaných problémů a motivů, jako jsou ptáci, let, lehkost a tíže, počasí, oblaka, zobrazení vody, krajiny a jiných krajinných motivů za pomoci redukovaných výtvarných forem a minimálních prostředků. Výstavní projekt doplňuje mimo jiné zajímavé grafické pojetí prostoru i hudební doprovod, kterým autor navazuje na rané intermediální experimenty. 

JIŘÍ KUBOVÝ (*1950)
Jiří Kubový se narodil 26. 5. 1950 v Mostě. Působí převážnou část života v Ústí nad Labem. Výtvarné produkci se věnuje jako autodidakt již od dospívajícího věku od konce šedesátých let. Zvláště v sedmdesátých letech navázal styky s předními výtvarníky a teoretiky umění (Jiřím Kolářem, Ladislavem Novákem, Emilem Julišem, Jindřichem Chalupeckým, Jiřím Valochem), kteří měli na jeho další směřování výrazný vliv. Pomineme-li rané autorovo období zatížené narací a poezií, napříč celým dílem provází Kubového zájem o krajinu a krajinné motivy. Přestože nejčastějšími náměty jsou krajiny, sopky, oblaka, ptáci, voda, moře, kameny a tráva, nemůžeme autora řadit mezi tradiční krajináře. Kubový totiž už v roce 1968 opustil cestu umělce, jehož malířské gesto končí s limity obrazové plochy. Objevil pro sebe sílu nepravidelného formátu obrazu, který nadto stále více podřizuje výrazné redukci. Malířsky pojednaný povrch se stává spíše znakem či zhmotnělou kresbou. S využitím neobvykle formovaného obrazu souvisí též autorova slabost pro experiment s netradičními uměleckými prostředky. Vedle klasické techniky oleje Kubový využívá hlavně malbu na sololitovou desku, provaz, drát či dřevěné latě, světlo, artefakty všedního života (reproduktory, klíče, noviny). Také inspirativní zdroje vycházejí z pestré nabídky uměleckých tendencí, z nichž ovšem ani jednu nepřijal za absolutní doktrínu. Vzpomeňme v této souvislosti především zájem o problematiku zrcadlení, malbu ohněm, zapojení kinetického prvku, zvuku či světla do díla, interdisciplinární práce s textem, tendence blízké minimalismu, konceptuálnímu umění a instalaci. Nicméně i přes tento bohatý umělecký přesah autor považuje své práce primárně za obrazy. Jejich prezentaci podmiňuje proto bílou neutrální plochou, jež nepředstavuje pouze pozadí, ale stává se dočasně součástí díla.

Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury ČR.
Výstava bude pro veřejnost otevřena od 28. dubna 2011 do 12. června 2011, denně 10.00–12.00, 13.00–17.00 s výjimkou pondělí. Vernisáž a výstava se koná v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5.
Koncepce a příprava výstavy: Mgr. Magdalena Deverová, kurátorka sbírky kresby a grafiky GMU v Roudnici nad Labem

 

 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík