english
HomeVýstavyTiskové zprávyTisková zpráva k výstavě Vladislav Mirvald / Smysl pro krajinu

Tiskové zprávy

Tisková zpráva k výstavě Vladislav Mirvald / Smysl pro krajinu

9. 5. 2019 - GMU

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem si Vás dovoluje pozvat na slavnostní zahájení nové výstavy z volného cyklu Osobnostive čtvrtek 16. 5. 2019 v 17 hodin v Galerii moderního umění v Roudnici n. L., Očkova 5. 

Významný představitel geometrické abstrakce Vladislav Mirvald (1921–2003) se ve foyer roudnické galerie představuje v méně obvyklé poloze. Úzký výběr prací Mirvaldovy komorní výstavy reprezentuje krajinářskou tvorbu především z let 1961–1965, jež vznikala v neobyčejně plodném období paralelně vedle experimentálních tendencí a postupného příklonu k neokonstruktivistické estetice geometrického řádu.

Nutno však podotknout, že Vladislav Mirvald inklinoval ke krajinomalbě po celý život a taktéž jeho pozdější tvorba zbavená subjektivity vycházela z pozorování přírody a jejích dějů. Smysl pro krajinu přivedl studenta lounského gymnázia jednak k umění a zároveň byl váženému lounskému pedagogovi výtvarné výchovy a deskriptivní geometrie nevyčerpatelným zdrojem pro vznik zásadních děl geometrické abstrakce, které dnes tvoří nesmazatelnou součást vývoje českého výtvarného umění.

Pozoruhodná kolekce krajin s rozeklaným horizontem z počátku šedesátých let je sondou do privátní sféry autora. Nevznikala pro veřejné přehlídky, ale pro autorovu osobní potřebu. Vyvěrala z jeho neutuchající fascinace přírodou v okolí Loun i podnětů prázdninových cest do zahraničí. Umožňovala tvůrci navázat a rozvinout úvahy o výstavbě obrazu skrze jednotlivé barevné plány v duchu prof. Martina Salcmana, u něhož v letech 1945–1949 mladý malíř studoval výtvarnou výchovu a deskriptivní geometrii na Českém vysokém učení technickém (později na Karlově univerzitě, kam se obor přesunul). Krajinné výjevy z okolí Loun a povodí Ohře, z nichž na výstavě dominuje zejména hora Oblík, se vyznačují nespoutaným koloritem divokých barev nanášených ve velkých plochách. Autor se těmito pracemi jasně přihlásil k odkazu francouzských fauvistů a Paula Gauguina, s jejichž tvorbou se osobně seznámil během návštěvy Paříže v roce 1961.

Mirvald byl příkladem umělce, který byl schopen z pozorování detailu a opakování týchž motivů vytvářet stále nové závěry. Nepotřeboval rozptýlení nekonečného hledačství jiných krajů. V koncentrované pozornosti k jednomu místu, jímž byl plně okouzlen, opakovaně nacházel hlubokou inspiraci. Krajina okolí Loun byla pro Mirvalda experimentální laboratoří soukromých pokusů k pochopení zákonů kompozice, barevných vztahů a budování obrazové hloubky pomocí kontrastních plánů. Výsledky těchto snah dokázal lounský výtvarník úspěšně převádět i do své oficiálně známé polohy racionálního umění.

Magdalena Deverová

Koncepce výstavy: Alena Potůčková, Magdalena Deverová

Kurátorka výstavy: Magdalena Deverová 

K výstavě bude vydán stejnojmenný katalog s textem od Magdaleny Deverové.

Výstava bude pro veřejnost otevřena od 17. 5. do 14. 7. 2019, úterý – neděle 10.00–17.00.

Projekt vznikl za finanční podpory MK ČR a laskavé pomoci RNDr. Věry Mirvaldové.

Mediální partneři: Radio 1, Artmap

Partneři GMU: Ministerstvo kultury ČR, Ústecký kraj, Rada galerií ČR 

Kontakt:

Lucie Švec Kabrlová GMÚ
galerie@galerieroudnice.cz
tel.: 416 837 301

Pořadatel:

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Výstava:

Vladislav Mirvald / Smysl pro krajinu

Pozvánka:

ke stažení

 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík