english
HomeVýstavyTiskové zprávyTisková zpráva k výstavě Václav Cigler / Michal Motyčka: Světelné pole

Tiskové zprávy

Tisková zpráva k výstavě Václav Cigler / Michal Motyčka: Světelné pole

12. 2. 2019 - GMU

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem si Vás dovoluje pozvat na výstavu z volného cyklu Osobnosti:

Václav Cigler / Michal Motyčka: Světelné pole

21. 2. – 5. 5. 2019

Václav Cigler (*1929) s Michalem Motyčkou (*1974) vytvořili u příležitosti devadesátin Václava Ciglera pro velký sál Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem monumentální site-specific instalaci nazvanou Světelné pole, 2018–2019. Světlo jakožto svrchovaný nehmotný výtvarný prostředek i jako symbol dominuje celé výstavě.

Instalace v podobě pravidelně geometricky vymezeného pulzujícího světelného oblaku se v určitém intervalu vynořuje z bílé neutrality, aby se zjevila a oslnila prostor galerie. Tichý levitující shluk světelných vertikál svou povahou a rozsáhlým měřítkem předurčuje pohyb diváka a dokonce jej vyzývá, aby do něj vstoupil a díky němu a své fyzické přítomnosti prožil jedinečný prostorový zážitek. Umožňuje definovat a nově interpretovat prostor klenutého sálu jízdárny v závislosti na nabízených osách a trasách, jež může návštěvník při svém pohybu uvnitř sálu využívat. Divák tak může přímo vstoupit do světelného zdroje zprostředkovaného nejjednodušším vizuálním způsobem – obnažeností zářivkových trubic vznášejících se v prostoru, které jsou extrémně lehké a křehké. Je snadné se jich dotknout a rozhýbat je. Nic není skrývané, vše je odhaleno, čímž je zdůrazněn moment dematerializace díla. Vnímáme pravidelný rastr čtvercového pole měřítkově odpovídající danému výstavnímu prostoru. Výška a proporce jsou zvoleny tak, aby reagovaly na pohyb diváka. Instalaci světelně a prostorově umocňuje v půdorysu vymezený tvar z leštěného nerezu, jenž násobí vizuální pronikání vertikálních světelných linií, diváka i okolního prostředí. Princip nehmatatelnosti jednoznačně stvrzuje minimalistická monotonní zvuková složka, jež tvoří neodmyslitelnou součást díla. „Světelně dýchající“ realizace vymezená dvaceti čtyřmi svislicemi (dvakrát dvaceti čtyřmi zářivkami) zavěšenými na půdorysu čtverce (o pěti krát pěti bodech) uvádí návštěvníka do širšího prostorového kontextu, také do mentální roviny místa a souvislosti nedávných událostí. Zprostředkovává setkání – setkání se sebou samým, s psychologickým působením prostoru – a je skutečnou výpovědí o člověku – o jeho existenci i absenci na tomto světě. Vynechané místo jedné ze zářivek v pravidelném rastru světelných svislic, které narušuje integritu řádu, reaguje na odchod člověka, jenž byl pro instituci klíčový, totiž na ztrátu nedávno zesnulé ředitelky Aleny Potůčkové. Rozsáhlá instalace však není jedinou „světelnou“ prací zastoupenou na výstavě, jejíž vodicí koncepcí je vedle sebe představit současnou monumentální realizaci in situ a rané Ciglerovo dílo. Konfrontace počátku a zralého závěru Ciglerovy tvorby zde nahrazuje úlohu retrospektivy a zprostředkovává divákovi úvahu nad vývojem umělcovy kariéry i nad směřováním autorské spolupráce s Michalem Motyčkou. Pandán k instalaci tvoří dosud nepublikované kresby, pracovní návrhy a realizace světelných systémů a struktur ze sedmdesátých let z archivu autora, jako například světelný objekt v hledišti Slovenského národního divadla v Bratislavě. Ten patřil v roce 1972 mezi první počítačem řízené světelné objekty v Československu. Součástí výstavy je rovněž projekce stěžejních prací obou autorů, v nichž je světlo hlavním výtvarným prostředkem.

Kurátorky výstavy: Magdalena Deverová a Jana Šindelová
K výstavě bude vydán stejnojmenný katalog s texty Magdaleny Deverové a Jany Šindelové.

Zahájení výstavy se konalo 21. 2. od 17.00. Pro veřejnost bude výstava přístupná od 22. 2. do 5. 5. 2019, úterý – neděle 10.00–17.00. Dne 4. 4. se proběhne k výstavě komentovaná prohlídka s autorem Michalem Motyčkou a kurátorkami Magdalenou Deverovu a Janou Šindelovou.
Výstavu podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.
Mediální partneři: Radio 1, Artmap, Artalk.cz
Partneři GMU: Ministerstvo kultury ČR, Ústecký kraj, Rada galerií ČR

Kontakt pro novináře: Lucie Švec Kabrlová
Galerie moderního umění, Očkova 5, Roudnice nad Labem 413 01
Tel.: 416 837 301, galerie@galerieroudnice.cz

Václav Cigler se narodil 21. dubna 1929 ve Vsetíně, patří k nejvýznamnějším autorům umělecké generace nastupující na počátku šedesátých let 20. století.
Ve své tvorbě předjímal rodící se koncepty soudobého výtvarného vyjadřování (konstruktivní tendence, minimalismus, land-art, světelnou a kinetickou plastiku). Doménou jeho tvorby je práce s prostorem, se sklem, světlem a s vodou. V letech 1951–1957 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru profesora Josefa Kaplického. V roce 1965 založil a do roku 1979 vedl ateliér Sklo v architektuře na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Tvorba Václava Ciglera je zaměřena na plastické objekty z broušeného optického skla, návrhy a realizace osvětlovadel a šperků, kresby, projekty a kompozice pro architekturu. Realizoval řadu objektů a prostorových instalací. Své práce představil na mnoha samostatných a kolektivních výstavách v České republice a v zahraničí. Jeho díla jsou zastoupena v řadě významných soukromých i veřejných sbírek.

Michal Motyčka se narodil 18. března 1974 v Praze, je architekt a umělec. Absolvoval fakultu architektury ČVUT v Praze (1992–2001), ateliér Sklo v architektuře prof. Mariana Karla na VŠUP v Praze (1995–2000), studijní stáž na Škole architektury prof. Emila Přikryla na AVU v Praze (1999) a studijní stáž v oboru skla na Rhode Island School of Design v Providence v USA (1999–2000). Zabývá se přesahem mezi architekturou a současným vizuálním uměním. Vystavoval mimo jiné v mezinárodně respektovaných muzeích v dánském Ebeltoftu a Aarhusu a v belgickém Lommelu. Od roku 1999 spolupracuje s Václavem Ciglerem.

Nejvýznamnější společné projekty: 2003 Václav Cigler a absolventi oddelenia Sklo v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislavě v letech 1965–1979, Mánes, Praha, CZ • Václav Cigler a absolventi Oddelenia Sklo v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v rokoch 1965–1979, Slovenská národná galéria, Bratislava, SK • 2004 Václav Cigler, Galerie Caesar, Olomouc, CZ • Václav Cigler, Veletržní palác, Národní galerie v Praze, CZ • Václav Cigler, Galerie Benedikta Rejta, Louny, CZ • Thinking in glass, Václav Cigler and his school, Gemeentemuseum Den Haag, NL • 2006 Václav Cigler, Galerie Pokorná, Praha, CZ • 2007 Václav Cigler, Caterina Tognon Arte Contemporanea, Venezia, I • Václav Cigler, Kresby, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, CZ • 2008 Zerbrechliche Schönheit, Museum Kunstpalast, Düsseldorf, D • Vodní hladiny, zrcadlení, čeření, Kai de kai, Praha, CZ • 2009 Místa setkávání, Museum Kampa, Praha, CZ • Zdvojená vertikála, Kramářova vila, Praha, CZ • 2009 Light and Water as a Principle, National Glass Centre, Sunderland, GB • 2010 Václav Cigler: Light and Space in the Garden of Reason, Litvak Gallery, Tel Aviv, IS • 2012 Václav Cigler ve spolupráci s Michalem Motyčkou: Hledání řádu, dvorak sec contemporary, Praha, CZ • 2013 Václav Cigler: Opět zde, Galerie 19, Bratislava, SK • Václav Cigler, Michal Motyčka: Na hradě, Muzeum v Bruntále, hrad Sovinec, CZ • Prostor
chrámu, prostor krypty, Zámecký pivovar, Litomyšl, CZ • 2015 Václav Cigler, Michal Motyčka: Projekty 2003–2015, Regionální muzeum v Litomyšli, CZ • Václav Cigler: Tady a teď, Zámek Troja, Galerie hlavního města Prahy, Praha, CZ • 2016 CIGLER MOTYČKA AKČYTOM RELGIC, Galerie současného umění a architektury / Dům umění, České Budějovice, CZ • 2017 Václav Cigler, Michal Motyčka: Dialog, DSC Gallery, Praha, CZ • 2018 Václav Cigler, Michal Motyčka: Událost místa, Galerie Miroslava Kubíka, Litomyšl, CZ • Václav Cigler, Michal Motyčka: Otevřený hrob, výtvarná instalace v kryptě piaristického chrámu Nalezení sv. Kříže, Litomyšl, CZ • Václav Cigler, Michal Motyčka: JSME 100, výtvarná intervence ve veřejném prostoru města, Litomyšl, CZ. Společné realizace ve veřejném prostoru: 2000–2009 terasa a skleněná lávka, Museum Kampa, Sovovy mlýny, Praha, CZ • 2005 parkan, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, CZ • 2008 Vertikály, Palladium, Praha, CZ • 2009 Zrcadlící křídla na vodní hladině, vodní zámek Fraeylemaborg, NL • 2014 Sloup s odraznou plochou, piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl, CZ • 2015 Menza a Světelný kříž, dokončení světelné sakrální instalace v piaristickém chrámu Nalezení sv. Kříže, Litomyšl, CZ • 2016 Výtvarná intervence, Klášter benediktinek na Bílé Hoře, Praha, CZ.

 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík