english
HomePro návštěvníkyNovinkyProměny stálé expozice

Kontakt

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem
Očkova 5
413 01 Roudnice n. L.

tel.: + 420 416 837 301
galerie@galerieroudnice.cz

Novinky

Proměny stálé expozice


Novinky ve stálé expozici

Pozorní návštěvníci Galerie moderního umění si jistě povšimli několika drobných změn, které oživily podobu stálé expozice. První novinkou v úvodní části je bronzová plastika Sulamit Rahu (1910) od Jana Štursy, již nám laskavě zapůjčila Východočeská galerie v Pardubicích. Cizokrajně znějící jméno patřilo dánské tanečnici Noně Kühle, která podle vzpomínek V. V. Štecha vystupovala v pražské Lucerně. Socha ženy v turbanu, zdůrazňující smyslově živočišný půvab a taneční pohyb, vytváří pandán k obrazu Ceylon (1911), který namaloval Otakar Nejedlý v exotickém období po návratu z asijské anabáze. V expozici nahradila předchozí výpůjčku z Galerie výtvarného umění v Ostravě, taktéž bronzovou plastiku Jana Štursy Puberta (1905). Štursa v ní vyjádřil protikladný, lyrický princip křehkého dívčího mládí. K období počátku dvacátého století se váže i další novinka: melancholicky laděné nokturno Josefa Drahoňovského Opuštěná.

Nejčerstvější novinkou ve střední části stálé expozice je další velkorysá zápůjčka z Galerie výtvarného umění v Ostravě. V roudnické sbírce citelně chybí obraz Jindřicha Štyrského. Tuto mezeru v kolekci surrealistických děl zaceluje enigmatický Obraz z roku 1932.    

V části věnované druhé polovině století se po čase znovu objevilo plátno Václava Boštíka Zakřivený prostor, které umělec vytvořil v průběhu památného 1. mezinárodního malířského symposia v roce 1970 přímo v prostoru jízdárny, která se tehdy proměnila v jeden velký ateliér. Nonkonformní obraz – otisk Rudolfa Němce Tanec jednoho mladíka, zachycující revoltující atmosféru roku 1968 vystřídala fluoreskující poetická vize s názvem Vznášející se figura z roku 1980. Stálou expozici ozvláštnily ještě dvě výpůjčky ze soukromých sbírek: objekt Kanzler (2002) Michala Cimaly, jednoho z umělců zúčastněných v loňském projektu 3 z Trafačky, a slavná socha Karla Nepraše Kráčející / Giacometti / Egypt (1999). Oběma dílům, ač pocházejí od autorů z různých generačních okruhů, je vlastní groteskně ironický podtext a využití estetiky odkazující ke světu techniky.  

fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík