english
HomePro návštěvníkyNovinkyPrezentace z přednášky Zdeňka Zbořila – Rok 1968 a léta šedesátá

Kontakt

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem
Očkova 5
413 01 Roudnice n. L.

tel.: + 420 416 837 301
galerie@galerieroudnice.cz

Fotogalerie

fotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogalerie

Novinky

img

Prezentace z přednášky Zdeňka Zbořila – Rok 1968 a léta šedesátá

 

3. května 2018  

Galerie moderního umění,  Roudnice n/Labem, Očkova 5

 

PhDr. Zdeněk  Z b o ř i l

 

 

Rok 1968 a léta šedesátá

- typologie anti-systémové opozice

- protesty a vzpoury studentů a intelektuálů proti establishmentu

- Pražské jaro,  co mu předcházelo a co následovalo

- vítězové,  poražení a normalizovaní

- dějiny a dějepisectví

- prameny a literatura

 

Typologie anti-systémové opozice

-          Gordon H.Skilling a Leonard Shapiro1965 inGovernment and Opposition

-          existuje vždy a ve všech politických systémech střední a východní Evropy

-          integral, fundamental, specific and functional, překládám do češtiny s ohledem na autory zamýšlené významy jako zásadní neboli fundamentální,                 reformní, specifická a frakční

-          rozvedeno v přednášce1974 av knize Czechoslovakia´s Interrupted Revolution (1976)

-          kritika viz Jacques Rupnik, u nás Ivo Možný et al., Kubát, Cabada, Holcát....)

 

Protesty a vzpoury studentů a intelektuálů proti establishmentu

- 1964, Berkeley Cal., úloha Ronalda Reagana

- 1967, Berlín po vraždě Benno Ohnesorga 

- 1968, Paříž, Varšava

- Praha 1956-1960-1964, 1965-1968, 1968-1969

 

Pražské jaro,  co mu předcházelo a co následovalo

-          sjezdy spisovatelů 1956, 1964, 1967

-          studentské majáles a vznik opozice

-          její ideje, kritická orientace, postupný rozklad, Václav Benda, Jan Palach, Karel Kryl

-          během a koncem roku 1968

-          normalizace

 

Dějiny a dějepisectví doby

- pamětníci a jejich paměti (Jan Kavan, Karel Kovanda, Ivan Dejmal, Dominik Duka, Joschka Fischer, Daniel Cohen Bendit et al.

- literáti,  esejisté, moralisté (Havel, Pithart, Kundera, Škvorecký, Seifert, Kryl)

- filosofové a historici (Kosík, Pažout, Prečan)

- audiovizuální  historiografie (Kunderův a Jirešův Žert, Olga Sommerová)

 

Prameny a literatura

Dejmal, Ivan: Prostor k úvaze, texty z let 1987-2007, Praha: Studio JB 2009

Franc, Martin a Stanislav Holubec: Mládí, levice a rok 1968, Svaz pro evropský dialog 2009

Hyna, Alfréd:  Československá krize 1967-1970 azápadní Čechy, Plzeň 2001

Kaplan, Karel: Kronika komunistického Československa 1-3, vyd. 1999-2009

Kubát, Michal: Politická opozice v teorii a středoevropské politické praxi, Praha:Dokořán 2010

Otáhal, Milan:  Studenti a komunistická moc  v českých zemích 1968-1989, Praha 2003

Pažout, Jaroslav: Hnutí revoluční mládeže, Praha: Ústav soudobých dějin 2004

..........................: Mocným navzdory, Praha: Prostor 2008

Skilling, G.H.: Czechoslovakia´s Interrupted Revolution, Princeton: Westview Press 1974

Šiklová, Jiřina a Miluše Kubíčková (eds.): Studentské hnutí na Západě, Praha: Horizont 1969

Vaněk, Antonín: Studenti a společnost. Kritika  antikomunistického a  revizionistického působení na mládež, Praha: Svoboda  1976

 

 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík