english
HomeVýstavyArchivPocta Miloši Saxlovi

Výstavy

img

Pocta Miloši Saxlovi

z cyklu: Genius Lociikona

29. listopadu 2011 - 29. ledna 2012

Ve čtvrtek 1. prosince od 17 hodin proběhne v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem vzpomínkové setkání a beseda s kolegy, přáteli a „žáky" Miloše Saxla, jenž stál v čele roudnické galerie od konce padesátých let do roku 1981 a jehož považujeme za jejího „druhého zakladatele". Účast přislíbili mj. prof. Jan Royt, PhDr. Jaromír Zemina, ing. arch. Pavel Mošťák, PhDr. Lenka Bydžovská a řada dalších hostů. Úvodní slovo pronese PhDr. Miroslava Hlaváčková, Saxlova spolupracovnice a nástupkyně a zároveň autorka výstavy Pocta Miloši Saxlovi. Ke klavíru usedne Zora Křičková, dlouholetá příznivkyně galerie, jež účinkovala na řadě koncertů a vernisáží v roudnické galerii již v éře Miloše Saxla.

Setkání se koná u příležitosti výstavy Pocta Miloši Saxlovi z volného cyklu Genius loci.

Vzpomínkové setkání a beseda s kolegy, přáteli a „žáky" Miloše Saxla proběhne v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5.

Výstava bude otevřena ve foyer galerie od 29. listopadu 2011 do 22. ledna 2012.

Denně 10.00-12.00, 13.00-17.00 s výjimkou pondělí.

Zde naleznete rozhovor o výstavě Pocta Miloši Saxlovi, vysílaný ve čtvrtek 5. 1. 2012:

http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/pocta-milosi-saxlovi-v-roudnicke-galerii--999461

Výstava je poctou k nedožitým devadesátinám prvního ředitele Galerie moderního
umění v Roudnici nad Labem, který stál v čele instituce od konce padesátých let
až do roku 1981. Miloš Saxl se zasloužil o získání prostor bývalé jízdárny lobkowiczkého
zámku a jejich modernistickou adaptaci pro účely galerie, stejně jako o počátky
skutečně profesionální galerijní práce. Významná byla jeho akviziční
politika, kterou navázal na svého předchůdce Augusta Švagrovského z počátku
20. století. Podařilo se mu vytvořit mimořádně kvalitní
soubor uměleckých děl zejména z období mezi válkami a ze zlaté éry
šedesátých let. Špičková díla pak prezentoval v moderně koncipované stálé
expozici. Akviziční práci doplňoval atraktivním a leckdy i odvážným
výstavním programem. Řada výstav, zejména z období normalizace, je dodnes
považována za legendární. K mimořádným počinům náleželo uspořádání památného
1. mezinárodního malířského symposia v roce 1970. Miloš Saxl se zapsal do
dějin galerie a Roudnice nad Labem také svým hlubokým zájmem o dějiny a
uměleckou tradici města i širšího regionu.
Vedle odborné činnosti se však věnoval i své zálibě, malířské tvorbě.
Galerie chystá k devadesátému výročí narození a třicátému výročí zakončení
činnosti v galerii výstavu věnovanou jeho osobnosti. K této příležitosti
vydá nejen katalog, ale také sborník teoretických a uměleckohistorických
prací Miloše Saxla, do nějž svými vzpomínkami přispějí i pamětníci z okruhu
galerie.

Katalog Pocta Miloš Saxlovi v pdf.

Zde můžete najít recenzi Zbyňka Sedláčka na výstavu Pocta Miloši Saxlovi.

Autor:

Miroslava Hlaváčková

Kurátor:

Andrea Turjanicová

Katalog:

Pocta Miloši Saxlovi

Pořadatel:

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Doprovodný program:

Beseda s architektem Pavlem Mošťákem

Tisková zpráva:

Pocta Miloši Saxlovi

Pozvánka:

ke stažení

fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík