english
HomePro návštěvníkyNovinkyPF 2014

Kontakt

Galerie moderního umění
v Roudnici nad Labem
Očkova 5
413 01 Roudnice n. L.

tel.: + 420 416 837 301
galerie@galerieroudnice.cz

Fotogalerie

fotogalerie

Novinky

img

PF 2014

Přejeme všem našim návštěvníkům a příznivcům šťastný a úspěšný rok 2014 a těšíme se na setkávání v novém roce.


Ohlédnutí za rokem 2013

Ráda bych našim návštěvníkům a příznivcům popřála vše nejlepší do nového roku. Dovolte mi, abych se při této příležitosti ohlédla za tím uplynulým a poděkovala těm, kteří pomohli realizovat náročný program, ať již se na něm podíleli jako tvůrci z řad galerijního týmu či jako přizvaní hosté. A také všem spolupracujícím institucím, partnerům a spolupracovníkům, bez jejichž pomoci bychom se neobešli.

V minulém roce jsme pro Vás připravili pestrý výstavní program, v němž se střídaly výtvarné disciplíny, historické epochy i rozmanité způsoby instalace. Doufáme, že si tak každý milovník umění mohl přijít na své. Výstavy jsme doprovodili celou řadou akcí zaměřených na různé skupiny veřejnosti od nejmenších po seniory. Na začátku roku se zadní část zámecké jízdárny proměnila v aranžmá paní Marie Filippovové v barokní zahradu se sloupořadím a vodopádem vystavěnou z velkých tušových kreseb. Dalším ženským uměleckým osobnostem, Olze Karlíkové a Jitce Válové, jsme zasvětili přednášku Miroslavy Hlaváčkové a promítání filmu Aleše Klímy z cyklu Významné domy v Kladně spojené s besedou s Dagmar Šubrtovou. Výstavě Marie Filippovové sekundovala ve foyer komorní přehlídka fotografií Sudkova asistenta Petra Helbicha. O autorově životě vypovídal film Asák od Zdeňka Jiráského z roku 2010 i následná beseda. V průběhu výstavy jsme vyhlásili soutěž o nejlepší fotografii Galerie na černo-bílo pro tři věkové kategorie. Vítězný snímek barokní budovy s prolamovanou sochou Čestmíra Sušky od RNDr. Stanislava Daniše patří ke kultovním fotografiím vystihujícím dramatického ducha místa. Médiu fotografie jsme se věnovali i v naší první virtuální výstavě na galerijním webu, kde jsme zveřejnili soubor fotografií z Podřipska a Středohoří od roudnického autora a dlouholetého spolupracovníka galerie pana Vladimíra Pokorného. Pogratulovali jsme mu tak k devadesátým narozeninám, kterých se dožil 24. února 2013. K fotografii a blízkému regionu Polabí, tentokrát snímanému z výše letadla, jsme se pak vrátili ještě v srpnu, kdy jsme připomněli životní jubileum dalšího fotografa a blízkého spolupracovníka galerie Petra Randáka. Vernisáž jeho výstavy zpestřila přednáška spisovatele a geobotanika Jiřího Sádla.

Pro Roudničany jistě představovala hlavní hit sezóny výstava ke stotřicátému výročí narození slavného roudnického rodáka Otakara Nejedlého, která nesla příznačný název Z Čech na Cejlon, do Indie a zase zpátky. Vernisáž měla slavnostní ráz díky vystoupení Fojtova komorního sboru. Výstava nám připomněla vynikající, přesto však stále ještě nedostatečně doceněnou, osobnost originálního malíře, poutavého vypravěče, oblíbeného společníka a od dvacátých let též milovaného pedagoga pražské akademie, která se v roce 1909 vydala spolu s Jaroslavem Hněvkovským na dobrodružnou pouť za exotickou inspirací. Přehlídka se soustředila na první etapu malířova života a díla naplněnou dynamickými proměnami malířského stylu. Výstavu na podzim s úspěchem reprizovala Východočeská galerie v Pardubicích.       

V průběhu Nejedlého výstavy jsme pozvali známou cestovatelku, spisovatelku a rozhlasovou redaktorku Pavlu Jazairiovou, aby nám vyprávěla o svých cestách po Indiii. Do cestovatelské koncepce zapadla i prezentace Tomáše Petráka Moje pouť svatojakubská, na níž jsme se k naší radosti poprvé podíleli jako spolupořadatelé s roudnickým Sokolem. Na závěr výstavy Otakara Nejedlého jsme pak uspořádali exotické odpoledne, v němž se blýsklo roudnické taneční studio Caravana s ukázkami indických, arabských a japonských tanců. Dílnu zaměřenou na batikování inspirované tradiční javánskou technikou zpestřilo podávání exotických koktejlů, prohlídka šperků z africké sbírky Marie Imbrové či polyfonní zpěv česko-súdánské zpěvačky Ridiny Ahmedové. Odpoledne uzavřelo promítání poutavého filmu Viliama Poltikoviče o největší duchovní slavnosti na světě, která se odehrává jednou za 144 let na soutoku řek Jamuny a Gangy.

 

Galerie a Roudnice nad Labem v roce 2013

Galerie s velkým potěšením pokračovala v úspěšné spolupráci s řadou roudnických kulturních institucí. Navázali jsme dobré vztahy s novou ředitelkou Kulturních zařízení Města Roudnice nad Labem paní Marií Imbrovou a zapojili jsme se hostitelstvím festivalu sborového zpěvu Roudnické konsonance organizovaným sbormistry Fojtova komorního sboru manželi Zrzavými do tradičního Roudnického vinobraní. Spolu s Městem Roudnice nad Labem a městským architektem Petrem Janošem jsme se podíleli na uspořádání Dnu architektury, který byl tentokrát zasvěcen moderní vilové výstavbě. Galerie uspořádala s Vlastivědným spolkem Říp přednášku Niny Milotové o významném roudnickém starostovi Ervínu Špindlerovi a v rámci Evropského festivalu Vítání ptačího zpěvu ve spolupráci se ZO ČSOP Ciconia přednášku Stanislava Chvapila o vodních ptácích. Především pro studenty roudnického gymnázia jsme pozvali politologa a odborníka na evropské vztahy Jiřího Pehe. Studenti k nám přicházeli rovněž na komentované prohlídky výstav. Jim bylo také adresováno pásmo z Homérova eposu Odyssea v režii Petra Adlera. Nemohu zapomenout ani na tradiční básnická setkání, to jarní spojené s výstupem na Říp pod patronací roudnického básníka Milana Děžinského, i to podzimní v aranžmá Miloše Makovského a ústecké kulturní revue H_aluze. Podle stále se zvyšujícího zájmu autorů i posluchačů se zdá, že se poezii v galerijním prostředí náramně daří. Slovo a hudba se spojily v pořadu Literatura jako péče o svět, v němž se originální interpretace francouzské literatury v podání Catherine Ebert-Zeminové a Záviše Šumana prolínala s klavírním doprovodem Zory Křičkové. Té také vděčíme za tradiční cyklus výchovných koncertů pro žáky roudnických škol.

Pro nejmenší jsme připravili dvě představení divadla Já to jsem, pro starší publikum jsme opět pozvali studio Oáza, tentokrát s představením Z Kytice Karla Jaromíra Erbena. V rámci galerijní noci jsme přizvali taneční soubor Benga čhaja z Nízkoprahového klubu Farní charity a soubor bicích nástrojů Marching z roudnické ZUŠ. Žáci a pedagogové této školy v galerii koncertovali, výtvarné oddělení prezentovalo na výstavě ve foyer své práce. V průběhu celého roku se konala řada animačních programů a výtvarných dílen na nejrůznější témata vztahující se k jednotlivým výstavám, ať již v režii edukátorky galerie či spolupracujících kolegů ze Základní umělecké školy nebo z Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem. Ti také opět oživili svými vynalézavými postupy průběh galerijního dne a noci. Ke konci roku se ve stálé expozici zabydleli pod vedením naší stálé spolupracovnice Jitky Kratochvílové malíři z Univerzity třetího věku. Nechali se inspirovat skvosty českého moderního umění a vytvářeli jejich osobité repliky. Nelze zapomenout ani na hudební prezentaci roudnických i vzdálenějších kapel, ani na koncerty a vernisážová vystoupení art rockové (Dekadent fabrik), jazzové (Jan Kořínek a Groove) a vážné hudby (kytarové duo Milana a Viléma Zelenkových, členové Agon Orchestra či operní pěvkyně Jana Štěrbová) včetně rozverného karnevalového vystoupení souboru barokní hudby Ritornello. Výstavy jsme pravidelně zakončovali Filmovými večery. Patřilo mezi ně například promítání poetického filmu Záhrada, spojené s besedou s jeho autorem, slovenským režisérem Martinem Šulíkem.              

 

Bilance výstavního programu roku 2013

Páteř našeho programu samozřejmě spočívá ve výstavní činnosti. Vedle již zmíněných projektů jsme připravili v rámci cyklu Styly, směry, tendence výstavu Rýsovaný svět, která se věnovala konstruktivním tendencím šedesátých let. Pozvali jsme při té příležitosti paní Lenku Sýkorovou, životní partnerku klasika českého moderního umění Zdeňka Sýkory, aby vyprávěla o jeho životě a díle. K šedesátým létům se vztahovala také přednáška profesora Aleše Veselého, který se věnoval především opozitní tendenci informelu. Kontrastní pandán ke geometrické výstavě vytvořila v předsálí přehlídka medijní kreslířky Adély Ducháčové Květy a jiné světy. Na podzim jsme navázali na loňskou úspěšnou instalaci Ivana Kafky Míra snesitelnosti, šitou na míru prostoru zaklenuté barokní haly, a pozvali jsme rakouskou umělkyni Esther Stocker, aby pomocí jednoduchých geometrických prvků vytvořila další site specific instalaci Prostor bez hranic. K této výstavě jsme pak uspořádali odborné kolokvium Umění pro toto místo, na něž jsme pozvali umělce i teoretiky z různých generačních vrstev. Kontrast k experimentálně koncipovanému projektu v hlavním sále tvořila výstava Jana Šafránka Na cestě, postavená na motivu putování obyčejného člověka prostorem a dějinami. Barvité příběhy z různých koutů světa vytvořily náležitou kulisu ke gymnazisty hojně navštívené přednášce Eugena Brikcia Jaroslav Hašek – pozemský humanista tisíciletí. Výstavní program zpestřila tradiční spolupráce s ústeckou Fakultou umění a designu. Její absolventi Martina Calajová a Michal Kukačka přivezli opět po roce netradiční kontejnerovou výstavní síň Move Gallery s výstavou vztahující se k tématu ústecké čtvrti Předlice. Vernisáž ozdobili romskými písněmi Pavlína Matiová a Tomáš Kačo. Na závěr roku rozzářily jízdárnu pestrými barvami obrazy Ivana Ouhela. Výstavu Tutti colori doprovodila ve foyer expozice symbolistních grafik Františka Koblihy Básně noci, na níž jsme představili část autorovy kolekce z fondu galerie. Díla z našich sbírek jsme také několikrát vyvezli do spřátelených institucí. Se Sluncem v lese od Antonína Slavíčka se na jaře potěšili diváci v Muzeu jihovýchodní Moravy v Luhačovicích. Právě zde byl obraz v roce 1898 namalován. Další mistrovy obrazy se zaskvěly na výstavě v Galerii města Trutnova. Jako každý rok, tak i tentokrát jsme celoroční program zakončili vánočním koncertem. Koledy a vánoční písně nám přijel zahrát vokálně-instrumentální soubor Karmína. V průběhu večera vystoupily děti z dramatického oboru roudnické ZUŠ s vánoční lidovou hrou Dej Bůh štěstí.

Naší široce koncipované činnosti bychom se nemohli věnovat bez podpory zřizovatele - Ústeckého kraje, grantů Ministerstva kultury a Města Roudnice či příspěvků našich sponzorů firem Meva, a.s., Mark Distri, s.r.o., Eurepean Arts Investments s. r. o. a paní Emílie Bednářové. Děkujeme za tuto podporu i za přátelské vztahy se všemi partnerskými institucemi.

 

Alena Potůčková
ředitelka galerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík