english
HomeVýstavyArchivNárod sobě

Fotogalerie

fotogaleriefotogaleriefotogaleriefotogalerie

Výstavy

img

Národ sobě

z cyklu: Genius Lociikona

21. června - 9. září 2018

Výstava Národ sobě představuje stěžejní projekt Galerie moderního umění letošního roku, v němž si připomínáme celou řadu významných historických výročí. Jedním z nejzávažnějších a pro dějiny Podřipska zcela zásadním je výročí vztahující se k roku 1868.

V roce 2018 uplynulo 150 let od položení základních kamenů Národního divadla. Jeho stavba se stala nejvýraznějším projektem obrozeneckého hnutí, který zasáhl všechny vrstvy obyvatelstva. Na umělecké výzdobě se podílela skupina významných malířů a sochařů, kteří jsou dnes označováni jako generace Národního divadla. Vyzvednutí základního kamene z hory Říp dne 11. května 1868 a jeho následná cesta a slavnostní předání v Praze, se stalo jednou z nejvýznamnějších událostí 19. století v dějinách Podřipska, které se zúčastnila i řada předních osobností regionu v čele s Ervínem Špindlerem, Václavem Kratochvílem a Augustem Švagrovským. Tato národně-politická manifestace se stala vrcholným aktem dokládajícím úzký vztah českého národního hnutí ke krajinným symbolům, přičemž roli ústředního objektu zájmu zde sehrál kámen z památného Řípu.

Výstava Národ sobě připomene tyto slavné dny v dobovém kontextu a představí umělecká díla spjatá s výzdobou Národní divadla, např. malby Julia Mařáka, ale i další obrazy, které znázorňují památnou horu Říp. Ústředním exponátem bude prapor Josefa Mánesa zhotovený roku 1864 pro Zpěvácký spolek Říp, jehož členové základní kámen doprovázeli do Prahy. Na výstavě budou prezentována i další slavná Mánesova díla.

Autor:

Veronika Hulíková ve spolupráci s Ninou Milotovou

Kurátor:

Alena Potůčková

Doprovodný program:

Galerijní odpoledne 2018 / Nejen pro Podřipany
Derniera výstavy  Národ sobě

Tisková zpráva:

Tisková zpráva k výstavě Národ sobě

Pozvánka:

ke stažení

fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie fotogalerie
 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík