english
HomeVýstavyArchivJiří Sopko, Pavel Šmíd. Učitel a žák.

Výstavy

img

Jiří Sopko, Pavel Šmíd. Učitel a žák.

z cyklu: Učitel a žákikona

15. září - 30. října 2011

Výstava otevírá nový cyklus, který je založen na originální mezigenerační
konfrontaci uměleckých názorů. Připomeňme tu pro ilustraci notoricky známou dvojici
pedagog Julius Mařák - žák Antonín Slavíček, která názorně vypovídá o kritickém
přejímání uměleckého dědictví a jeho transformaci do nového jazyka. Cyklus
se bude zabývat jak uzavřenými uměleckými osudy, tak i současnými příběhy.
Galerie oslovila renomovaného malíře, bývalého rektora AVU v Praze Jiřího Sopka a
požádala jej, aby si vybral některého ze svých žáků, jehož dílo považuje z jakéhokoliv
důvodu za přínosné a zajímavé. Jiří Sopko si vybral malíře Pavla Šmída,
který u něj studoval v letech 1990 až 1997. Na výstavě se tak setkají umělecké výpovědi
vynikajícího koloristy, jehož tvorba bývá vřazována do souvislostí tzv. "české grotesky",
a postmoderního interpreta nové, mondénní reality zdání přelomu tisíciletí.
Součástí mezigenerační "hry" bude nejen vzájemný dialog samotných děl, ale i názorová
konfrontace. Každý z autorů napíše do katalogu výstavy o svém žákovi, resp.
učiteli, stručnou úvahu, která bude vypovídat o jeho postoji k dílu toho druhého a
nezáměrně pak i o něm samém.

 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík