english
HomeVýstavyArchivDaniela Vinopalová. Jako větve stromu, jako potok, jako obloha, jako pták...

Výstavy

img
Daniela Vinopalová Socha - váza XIV (Vzkříšení) 1973

Daniela Vinopalová. Jako větve stromu, jako potok, jako obloha, jako pták...

z cyklu: Osobnostiikona

28. dubna - 5. června 2011

Významná česká sochařka Daniela Vinopalová stojí po celou svoji dráhu tak
trochu v pozadí české výtvarné scény. Je tomu tak z části proto, že na
rozdíl od svých vrstevníků z prostředí Vysoké školy uměleckoprůmyslové,
kteří se na přelomu padesátých a šedesátých let prosazovali v rámci nově
vznikajících spolků a skupin, vystupovala vždy jako solitérní osobnost.
Studovala na Akademii v sochařském ateliéru Karla Pokorného. Své akademické
školení považovala vždy spíše za zátěž, od níž se chtěla emancipovat.
Vynalezla si postupně zvláštní osobitou techniku, kterou bychom s jistou
nadsázkou mohli začlenit do oblasti intuitivní akční tvorby. Sochařka při ní
pracuje podle svého vnitřního modelu, permanentně ověřovaného prsty rukou, s
hmotou, kterou postupně vrství do podoby soch - objektů, které ve své
výsledné po době evokují tvar váz. Hmota se v nich stává jakýmsi převtělením
vnitřních spirituálních obsahů. Sochy svým rozvolněným tvaroslovím vzdáleně
odkazují k soudobému informelu, tvoří však samostatnou kapitolu, která
vznikla nezávisle na tomto okruhu tvorby. Neméně výraznou kapitolu
představuje v díle Daniely Vinopalové její šperkařská tvorba.

 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík