english
HomeVýstavyArchivAteliér prostor S / Experimentální architektura studentů Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci

Výstavy

img

Ateliér prostor S / Experimentální architektura studentů Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci

z cyklu: Architekturaikona

16. ledna - 11. února 2018

Hlavním tématem práce ateliéru je prostor, jenž je vnímán jako základní výrazový prostředek. Koncepce vychází z myšlenky propojení architektury a výtvarného umění v enviromentálním významu. Pedagogické vedení podporuje různorodost metod a přístupů k daným tématům. Pracuje se s digitálním architektonickým prostorem, parametrickou a procedurální architekturou, interaktivní instalací i tradičními formami s možností vzájemného ovlivňování a propojování. To je také cesta, jak se vyhnout klišé a dospět k novým, neotřelým formám. Ateliér má ambici přitáhnout nadané a pracovité studenty, kteří chtějí realizovat v průběhu studia vlastní program a dokážou nahlížet na architekturu jako na umění a konfrontovat ji s příbuznými uměleckými obory. Práce je zaměřena na experimentování s různými médii, avšak experiment není cílem, ale pouze prostředkem hledání nových forem. Posláním ateliéru je přispět k rozšíření pohledu na architekturu, k překračování hranic mezi uměleckými disciplínami a k vnímání smyslu architektury v širších souvislostech. Takové zadání vetkl do práce Ateliéru prostor S jeho zakladatel docent Jan Stolín (*1966), jemuž sekunduje v roli technického spolupracovníka inženýr Richard Charvát. Roudnická galerie představí vybrané práce nejnadanějších studentů, které osloví veřejnost odvahou vytvářet svébytné nové světy. Bez tohoto základního předpokladu se nemohou zrodit nové architektonické osobnosti. 

 
 
youtubeGalerie blog
Tel: 416 837 301
E-mail: galerie@galerieroudnice.cz

Mapa stránek
© 2012  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
- Očkova 5,  413 01 Roudnice nad Labem

 Webdesign saKra, realizace Michal Ševčík