Skupina výtvarných umělců

1911-1914

Sdružení umělců, převážně bývalých členů SVU Mánes, založené v květnu 1911. 

Členové: V. Beneš, E. Filla, B. Kubišta (patrně se zúčastnil jen úvodních schůzí a členem byl jen několik dní), A. Procházka, L. Šíma, V. Špála, V. H. Brunner, F. Kysela, Z. Kratochvíl, J. Gočár, V. Hofman, J. Chochol, P. Janák, O. Gutfreund, J. Čapek, architekti J. Rosipal, M. Urban, teoretikové V. V. Štech, J. Borovička, V. Dvořák, V. Kramář (od roku 1914), spisovatelé F. Langer, K. Čapek, J. Thon.

Prvním předsedou se stal J. Gočár.

Skupina uspořádala celkem šest výstav, první v lednu 1912.

Na podzim 1911 začala Skupina vydávat časopis  Umělecký měsíčník, který řídil do března 1912 J. Čapek, od dubna (sedmé číslo) P. Janák a F. Langer.

V květnu 1912 byly z iniciativy architektů Gočára, Janáka a Chochola založeny „Pražské umělecké dílny", jejichž cílem bylo „vybudování nové koncepce uměleckého průmyslu", a které vyráběly nábytek vesměs podle návrhů členů Skupiny. V průběhu roku 1912 došlo mezi členy Skupiny k rozkolu, který vyvrcholil koncem roku odchodem V. H. Brunnera, J. Čapka, V. Hofmana, J. Chochola, L. Šímy, V. Špály a K. Čapka a jejich vstupem zpět do SVU Mánes.

V roce 1914 přestal vycházet Umělecký měsíčník a v průběhu léta (po vyhlášení první světové války) skončila i činnost celé Skupiny.

Výstavy:

Umělecká výstava (JUV, SVU Mánes, Skupina výtvarných umělců). Praha, Obecní dům, 5.1. - 1.3.1912. (J. Gočár, V. Hofman, J. Chochol, P. Janák, J. Rosipal, O. Gutfreund, V. H. Brunner, L. Šíma, V. Špála, F. Kysela, J. Čapek, V. Beneš, Z. Kratochvíl, E. Filla, A. Procházka).,

II. výstava Skupiny výtvarných umělců. Praha. Obrazy - plastika - grafika - architektura -  umělecký průmysl - nábytkové interieury Pražských uměleckých dílen. Praha, Obecní dům, září - listopad 1912.

(V. Beneš, J. Čapek, A. Derain, F. Feigl, E. Filla, O. Friesz, J. Gočár, O. Gutfreund, E. Heckel, V. Hofman, J. Chochol, P. Janák, E. L. Kirchner, Z. Kratochvíl, O. Müller, W. Nowak, A. Procházka, K. Schmidt-Rottluff, L. Šíma, V. Špála).

Výstava Skupiny výtvarných umělců. Mnichov, Goltzův salon, 5. 4.-10. 4. 1913.

(V. Beneš, E. Filla, A. Procházka, O. Gutfreund, J. Gočár, P. Janák).

Skupina výtvarných umělců. III. výstava. Praha, Obecní dům, květen - červen 1913.

(A. Derain, G. Braque, P. Picasso, J. Gris, A. Soffici, P. Cézanne).

Achtzehnte Ausstelung: Skupina-Prag: Emil Filla, Vincenc Benes, A. Prochazka, Otto Gutfreund, Gocar, Janak. Berlín, Galerie Der Sturm, říjen 1913.

Skupina výtvarných umělců. IV. výstava. Praha, Obecní dům, únor - březen 1914.

(V. Beneš, G. Braque, A. Derain, E. Filla, J. Gočár, O. Gutfreund, P. Janák, Z. Kratochvíl, E. Munch, O. Nejedlý, M. Pechstein, P. Picasso, A. Procházka).