Osma

1906-1909/1910

Tvůrčí seskupení osmi malířů, kteří se hlásili k evropskému modernímu umění, zejména k expresionismu a fauvismu.

Členové: E. Filla, O. Kubín, B. Kubišta, A. Procházka, M. Horb (zemřel 1907), Friedrich (Bedřich) Feigl, W. Nowak, E. A. Pittermann-Longen, V. Beneš (od roku 1908), L. Scheithauerová-Procházková (od roku 1908).

Vystavovali dvakrát, v letech 1907 a 1908.

Osma zanikla postupně, vstupem jejích členů do SVU Mánes v průběhu let 1909-1910.

Výstavy:

Výstava 8 Kunstausstellung. Praha, Králodvorská ulice č.16, 18.4.- polovina května 1907. (O. Kubín, A. Procházka, B. Kubišta, E. Filla, F. Feigl, M. Horb, W. Nowak, Pittermann nebyl v katalogu uveden, jeho obrazy bylo na výstavě možné vidět pouze na požádání, protože byl dosud žákem Akademie a nesměl vystavovat.)