Impresionismus

Impresionismus je vrcholem senzualistického malířství, zejména jeho naturalistické a realistické části. Vznikl a vyvrcholil ve Francii v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století, zasáhl však umění celé Evropy i Ameriky a jeho pozdní fáze končila až ve dvacátých letech 20. století. Podněty k jeho vzniku nalezneme v tradici figurálního realismu Courbetova, v plenérismu barbizonských krajinářů, v holandských malbách moře, v anglickém akvarelu a krajinomalbě, hlavně v pozdním díle W. Turnera. Na jeho rozvoji se podílely i soudobé vědecké poznatky z nauky o světle a optických zákonitostech, které však malíři zpočátku aplikovali spíše intuitivně. Název impresionismus pochází z roku 1874. Kritik Leroy jej odvodil z názvu Monetova obrazu Impression, le soleil levant.  Impresionismus měl svou krajinářskou i figurální variantu a v obrazech zdůrazňoval hodnotu všední skutečnosti, neodříkal se ani technického pokroku a jeho zobrazení. Malíři pozorovali skutečnost zrakem citlivým pro povrch jevů a jejich světelnou a atmosférickou hodnotu. Barevná paleta postrádala černou a byla prostoupena světlem. Uvolněný, chvějivý malířský rukopis dával obrazu dynamiku, čisté barvy kladené ve skvrnkách vedle sebe se spojují až v oku vnímatele.V pozdní fázi impresionismu byl rozklad rukopisu tak pokročilý, že se např. Monet v sérii Leknínů dostává až na práh abstraktního umění. K jádru impresionistů patřili C. Monet, A. Sisley, C. Pissarro a F. Bazille, ale ani tito malíři netvořili pevnou skupinu, nevázal je pevně definovaný program a stejné výtvarné prostředky. Proto je mezi impresionisty tolik rozdílů ve vyjádření skutečnosti a spojuje je spíš jen způsob, jak ji pozorovali. Impresionismus se projevil také v sochařství, v němž hraje velkou úlohu světlo, zachycující se na výrazně modelovaném povrchu sochy. Do českého prostředí se impresionismus dostal přímo z Francie (V. Radimský) nebo přes Německo (J. Uprka), jako hlavní představitel se obvykle uvádí A. Slavíček, jehož pozdní krajiny  z Vysočiny ovšem ztrácejí typickou světelnost a stávají se zemitější a expresívnější.