Etapa

1961-1970

Výtvarná skupina Etapa sdružovala malíře, sochaře a architekty. Poprvé vystavovala v roce 1961.

Členové: E. Brýdlová, J. Burin, A. Grim, I. Gruber, A. Honcová, J. Klimeš, V. Kiml, M. Kocmanová, K. Kouba, M. Obrátil, F. Pacík, J. Pešicová, F. Ronovský, Z. Slavíček, O. Synáček.

V letech 1961-1967 se Etapa zúčastnila výstav pořádaných Blokem tvůrčích skupin.

Výstavy

Etapa. Praha, Galerie Václava Špály, 28. 7.-27. 8. 1961. (E. Brýdlová, I. Gruber, V. Kiml, M. Kocmanová, J. Koliha, M. Obrátil, J. Pešicová, F. Ronovský, Z. Slavíček, O. Synáček, A. Grim, A. Honcová, J. Klimeš, F. Pacík, J. Burin, K. Kouba)

Etapa. Hradec Králové, Dům umělců, 1962.

Etapa. Praha, Nová síň, 9. 8.-8. 9. 1963. (E. Brýdlová, A. Grim, I. Gruber, J. Klimeš, M. Kocmanová, M. Obrátil, F. Pacík, J. Pešicová, F. Ronovský, Z. Slavíček, O. Synáček)

Etapa. Káhira (Egypt), Československé kulturní středisko, 1963.

Etapa. Praha, Galerie Václava Špály, květen 1966. (E. Brýdlová, A. Grimm, I. Gruber, A. Honcová, V. Kiml, J. Klimeš, M. Kocmanová, M. Obrátil, F. Pacík, J. Pešicová, F. Ronovský, Z. Slavíček, O. Synáček, F. Štorek, K. Teissig, J. Ševčík)

Etapa (5. výstava skupiny). Praha, Nová síň, červen 1970. (E. Brýdlová, A. Grim, I. Gruber, V. Kiml, J. Klimeš, M. Kocmanová, M. Obrátil, J. Pešicová, F. Ronovský, Z. Slavíček, O. Synáček, F. Štorek)