Máj

1956-1964

Skupina Máj 57 (od 4. výstavy se vžil název Máj) vznikla v roce 1956, oficiálně byla Svazem československých výtvarných umělců uznána v dubnu 1957. Název vznikl podle měsíce, ve kterém se konala vernisáž první výstavy (31. 5. 1957).

Máj 57 bylo volné sdružení výtvarníků, bez pevně stanoveného uměleckého programu. Teoretikem skupiny byl do roku 1958 František Dvořák.

Zakládajícími členy byli výtvarníci z VI. krajského střediska Štursa Ústředního svazu československých výtvarných umělců (Dydek, Kolínská, Martin, Fremund, Piesen, Čermáková aj.) a absolventi Uměleckoprůmyslové školy, ateliérů Josefa Wagnera a Františka Tichého (Chlupáč, Palcr, Hájek, Podhrázský, Sekal aj.). Složení skupiny se neustále proměňovalo, v průběhu její existence se výstav zúčastnili  tito výtvarníci: J. Balcar (1957, 1958), A. Bělocvětov (1957, 1958, 1964), V. Beneš (1957, 1958), B. Čermáková (1957, 1958, 1961, posmrtně 1964), J. Duchoň (1964), L. Dydek (1957, 1958, 1961, 1964), L. Fára (1957, 1958), R. Fremund (1957, 1958), M. Hájek (1957, 1958, 1961, 1964), D. Hendrychová (1957), F. Chaun (1957), M. Chlupáč (1957, 1958, 1961, 1964), J. Klápště (1964), J. Kolínská (1957, 1958), J. Lehoučka (1964), J. Martin (1957, 1958, posmrtně 1964), M. Martinová (1957), J. Winter (Neprakta) (1957), V. Nolč (1957, 1958, 1961, 1964), D. Nováková (1957), V. Oravec (1964), Z. Palcr (1957, 1958, 1961, 1964), R. Piesen (1957, 1958), T. Pištěk (1964), S. Podhrázský (1957, 1958, 1961, 1964), Č. Pražák (1961, 1964), J. Rathouský (1957), Z. Sekal (1957, 1958, 1961, 1964), J. Skřivánek (1957), J. Svoboda (1964), J. Svobodová (1964), J. Švankmajer (1961, 1964), E. Švankmajerová (1964), M. Vystrčil (1957, 1958), K. Vysušil (1957, 1958).

Poslední skupinová výstava se uskutečnila v září 1964 v Teplicích,  ale v roce 1967 se někteří členové zúčastnili ještě výstavy Prager Künstler, konané v rakouském Linci.

Výstavy:

Tvůrčí skupina Máj 57. Mladé umění. Praha, Obecní dům, červen 1957. (J. Balcar, A. Bělocvětov, V. Beneš, B. Čermáková, L. Dydek, L. Fára, R. Fremund, M. Hájek, D. Hendrychová, F. Chaun, M. Chlupáč, J. Kolínská, J. Martin, M. Martinová, V. Nolč, D. Nováková, Z. Palcr, R. Piesen, S. Podhrázský - není uveden v katalogu, J. Rathouský, Z. Sekal - není uveden v katalogu, J. Skřivánek, M. Vystrčil, K. Vysušil, J. Winter (Neprakta).

2. výstava skupiny Máj 57. Praha, Palác Dunaj, květen 1958. (J. Balcar, V. Beneš, A. Bělocvětov, B. Čermáková, L. Dydek, L. Fára, R. Fremund, M. Hájek, M. Chlupáč, J. Kolínská, J. Martin, V. Nolč, Z. Palcr, R. Piesen, S. Podhrázský, Z. Sekal, M. Vystrčil, K. Vysušil)

Wystawa grupy „maj 57". Varšava, Galeria Sztuki Nowoczesnej, červen 1958. (18 vystavujících v čele s Fárou, Balcarem, Fremundem, Sekalem, Bělocvětovem a Vystrčilem)

Skupina Máj. 4. výstava skupiny Máj. Poděbrady, 30. 7.-2. 8. 1961. (B. Čermáková, L. Dydek, M. Hájek, M. Chlupáč, V. Nolč, Z. Palcr, S. Podhrázský, Č. Pražák, Z. Sekal, J. Švankmajer)

Tvůrčí skupina Máj. 5. výstava skupiny Máj. Praha, Nová síň, květen 1964. (B. Čermáková, J. Martin, M. Hájek, J. Klápště, J. Duchoň, A. Bělocvětov, S. Podhrázský, E. Švankmajerová, V. Nolč, J. Svobodová, M. Chlupáč, J. Lehoučka, L. Dydek, T. Pištěk, Č. Pražák, V. Oravec, Z. Palcr, J. Švankmajer, Z. Sekal, J. Svoboda)

Skupina Máj. Teplice, Městské muzeum, srpen-září 1964. (bez katalogu)

Prager Künstler. Linec, Maerz - Galerie am Taubenmarkt, 1. 2.-28. 2. 1967.

(Z. Palcr, V. Oravec, M. Hájek, Z. Sekal, J. Lehoučka, M. Chlupáč, J. Švankmajer, E. Švankmajerová, L. Dydek, Č. Pražák, V. Nolč, S. Podhrázský)