Devětsil

1920-1931

Seskupení mladých avantgardních umělců, založené 5.10.1920 v Praze. Původní název Umělecký svaz Devětsil se v roce 1925 změnil na Svaz moderní kultury Devětsil. Iniciátorem, hlavním organizátorem a teoretickým mluvčím byl Karel Teige. Devětsil sdružoval představitele téměř všech uměleckých oborů a významně se podílel na organizaci uměleckého života v Čechách a na Moravě ve dvacátých letech. Z významných osobností výtvarného umění k němu patřili například A. Hoffmeister, B. Feuerstein, A. Wachsman, F. Muzika, B. Piskač, B. Stefan, J. Šíma, od roku 1922 pak J. Štyrský, Toyen, O. Mrkvička a J. Jelínek (Remo). Z architektů K. Honzík, V. Obrtel, J. Fragner, E. Linhart (ARDEV - Architektonická sekce Devětsilu).

V roce 1923 byla založena pobočka v Brně, tzv. Brněnský Devětsil, který vyvíjel v letech 1924-1927 bohatou publikační činnost.

Devětsil vydával  časopisy  Disk (1923, z finančních důvodů vyšla pouze dvě čísla), Pásmo (1924-1926, vycházel nejprve v Brně, od druhého ročníku v Praze), ReD (1927-1931) a sborníky Devětsil - Revoluční sborník (1922), Život II - Sborník nové krásy (1922), Fronta - Mezinárodní sborník soudobé aktivity (1927).

Činnost Devětsilu byla ukončena v Brně v roce 1927, v Praze  v roce 1931.

Výstavy:

I. jarní výstava Devětsilu. Praha, Dům umělců, květen 1922.

(Wachsman, Hoffmeister, Teige, Havlíček, Süss, Vaněk, Šíma, Feuerstein, Muzika, Piskač, Stefan, Jiříkovský)

Bazar moderního umění. II. výstava Devětsilu. Praha, Dům umělců, listopad-prosinec 1923.

(Feuerstein, Chochol, Šíma, Fragner, Honzík, Linhart, Obrtel, Mrkvička, Remo, Štýrský, Teige, Toyen, Man Ray)

III. výstava SMK Devětsil. Praha, Dům umělců, 1926.

(Černý, Fragner, Havlíček, Heythum, Honzík, Koula, Krejcar, Linhart, Obrtel, Rosůlek, Smetana, Stráník, Špalek, Mrkvička, Šíma, Matoušek, Voskovec, Jelínek - Remo, Štyrský, Teige, Toyen, Rössler, Le Corbusier, Ozenfant, Man Ray)