SČUG Hollar

Sdružení českých umělců grafiků Hollar bylo založeno v roce 1917, první členská výstava se konala v květnu 1918 v Topičově salonu. Činnost sdružení se zaměřovala především na rozvíjení a zveřejňování naší grafické tvorby doma i v zahraničí. Díla svých členů představoval Hollar na souborných i monografických výstavách. Udržoval rozsáhlé mezinárodní styky, od roku 1918 do roku 1938 uspořádal přes 30 výstav české grafiky po celém světě (např. Francie, Velká Británie, Itálie, Belgie, Holandsko, Dánsko, Finsko, Španělsko, USA, Japonsko, Mexiko, Guatemala, Brazílie), doma představil grafiku nizozemskou, dánskou, francouzskou, polskou, ruskou, anglickou, bulharskou, švýcarskou a americkou. Od roku 1923 vydával vlastní časopis - Sborník grafické práce Hollar, který vycházel až do roku 1964. Také vydával alba a seznamy grafického díla svých členů.

Mezi členy patřili např. F. Bílek, V. H. Brunner, B. Jaroněk, A. Kašpar, J. Konůpek, Z. Kratochvíl, V. Rabas, V. Silovský, J. Stretti-Zamponi, V. Stretti, M. Švabinský, K. Vik, J. Benda, H. Boettinger, Z. Braunerová, V. Preissig, V. Sedláček, T. F. Šimon, F. Kupka, F. Tichý, C. Bouda, Z. Sklenář, K. Lhoták, F. Gross, F. Hudeček, E. Filla, J. Lada, J. Zrzavý, J. Šíma, J. Trnka, J. John, Z. Seydl a další.

Od roku 1956 fungoval jako skupina Hollar při SČVU, v roce 1971 byla jeho činnost administrativně ukončena a na téměř 20 let přerušena. Obnovena byla v červnu 1989. V současnosti má Hollar 160 členů z řad grafiků, teoretiků a tiskařů a pořádá pravidelné výstavy v budově Hollaru v Praze.